Skandinavisk Akuttmedisin 2018

Faglig program

Tirsdag 20. mars

09.00 – 09.15 Åpning
Helsedirektør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
09.15 – 11.00 Plenumssesjon 1: Sammen redder vi liv
Hør om nye og effektive pedagogiske virkemidler
Derfor deltar vi i dugnaden Sammen redder vi liv Leder samfunn og gave Ingrid Tollånes, Gjensidigestiftelsen

President Robert Mood, Norges Røde kors

Samspill mellom de profesjonelle akuttmedisinske helsetjenestene og de frivillige organisasjonene: Viktige ressurser eller brysomme bedrevitere? Overlege / kst. leder Guttorm Brattebø, Haukeland universitetssykehus / Kokom

11.00 – 11.30 Pause m/utstillerbesøk
11.30 – 13.00 Plenumssesjon 2: Det handler om samarbeid – casepresentasjon
Erfaringer fra hjertestans på arbeidsbåten til Stjernøya
Avdelingsoverlege Lars-Jøran Andersson, Ambulanseavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Gruvesjef Harald Martinsen, Sibelco Nordic, avd. Stjernøy og Styrmann/maskinist Hans-Ronald Wisløff Olsen, hurtigbåten Nefelin V
Hvordan trener vi hele kjeden?
Professor II/Anestesilege, ph.d. Jo Kramer-Johansen, NAKOS / Oslo universitetssykehus HF
13.00 – 14.30 Lunsj
14.30 – 16.00 Sesjon A1: Hjertestans – livslang læring om en dødelig tilstand Sesjon B1: Traume
Kan registerdata redde liv?
Professor dr. Med / overlege Eirik Skogvoll, NTNU / St. Olavs hospital HF
Fokus på hjertestartere
Prosjektleder Siw Lilly Osmundsen, NAKOS

Nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen – fra ord til handling
Prosjektleder Marit Røed Halvorsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Frivillige organisasjoner som akutthjelpere
Prosjektleder Erlend Aarsæther, Norsk Folkehjelp

Barnedødsfall etter traumer i rurale områder – Finnmark som eksempel. Fortsatt overdødelighet?
Medisinstudent 5. år June Alette Holter, Finnmarkssykehuset
Allmennpraktikeren på skadested: betyr det noe? Kunnskapsoppsummering
Rådgiver/bibliotekar Gyri Hval Straumann, Kunnskapssenteret

Allmennpraktikeren på akuttoppdrag: Hva sier aktørene?
Allmennpraktiker/ph.d-stipendiat Magnus Hjortdahl, UIT Norges Arktiske Universitet

Førstehjelp ved penetrerende skader – erfaringer fra landets største traumesenter
Traumekirurg Tina Gaarder, Oslo universitetssykehus HF

16.00 – 16.30 Pause m/utstillerbesøk
16.30 – 18.00 Sesjon A2: Ring 113 Sesjon B2: Prehospital forskning – paneldebatt

Forskning på AMK – en oppsummering
Førsteamanuensis/seniorforsker Camilla Hardeland, Høgskolen i Østfold / NAKOS

Innringer og 113 – Sammen redder vi liv
Overlege ph.d / seniorforsker Conrad Bjørshol, Helse Stavanger HF / RAKOS

Nytt Medicinskt Beslutstöd för larmtjänst – optimering via maskininlärning (AI)
MD/PhD Hans Blomberg, Akademiska Sjukhuset / Uppsala universitet

Panel: Avdelingsleder Steinar Olsen, Helsedirektoratet, professor Erika Frischknecht Christensen, Aalborg Universitet / Aalborg Universitetshospital, overlege / kst. leder Guttorm Brattebø, Haukeland universitetssykehus / Kokom, prefekt/universitetslektor Katarina Bohm, Karolinska institutet / Södersjukhuset, professor/leder Torben Wisborg, Universitetet i Tromsø / NKT-Traume, leder Espen Rostrup Nakstad, CBRNE-senteret og leder Helen Brandstorp, Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Onsdag 21. mars

08.30 – 09.15 Morgensesjon: Forskning innen nødmeldetjeneste
  Är utalarmering av ambulans träffsäkert och hur vet vi det?
Prefekt/Universitetslektor Katarina Bohm, Karolinska institutet, institutionen för klinisk forskning ock utbildning, Södersjukhuset
09.15 – 09.30 Pause m/utstillerbesøk
09.30 – 11.00 Sesjon A3: Fra trombolyse til trombektomi – hva er nytt og hva må endres? Sesjon B3: Beredskapsplanlegging

Akutt revaskularisering begrenser hjerneskaden
Overlege Christian Georg Lund, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF

Ståsted Bodø, hvordan best organisere den prehospitale slagkjeden?
Lege / Ph.D-stipendiat Ida Bakke, Nordlandssykehuset

Slagambulansen, en prehospital hjernediagnostisk plattform
Lege/forsker Maren Ranhoff Hov, Oslo universitetssykehus HF / SNLA

Analysebasert beredskapsplanlegging
Logistikkansvarlig Jon-Ola Wattø, Ambulansetjenesten i Midt-Norge, St. Olavs hospital HF

Nye prinsipper med samfunnssikkerhet og beredskap
Beredskapssjef Erlend Vandvik, St. Olavs hospital HF

Helseberedskap for store arrangementer
Beredskapssjef Bjørn Bjelland, Prehospital klinikk, Oslo universitetssykehus HF

11.00 – 11.30 Pause m/utstillerbesøk
11.30 – 13.00 Sesjon A4: Hvordan utnytter vi ny teknologi i den akuttmedisinske kjeden? Sesjon B4: Hvordan ivareta pasientsikkerheten?
Erfarenheter från svenska SMS-livräddarsystemet -hur tar projektet utvecklas över tid och vad tycker livräddarna om systemet?
Docent / Specialistläkare Akutsjukvård Therese Djärv, Karolinska Institutet
Utnytting av ny teknologi i den akuttmedisinske kjede. Hvor er vi – hvor skal vi?
Medisinsk fagsjef Per Christian Juvkam, Ambulansetjenesten i Midt-Norge

Kan vi sammen med kunstig intelligens redde liv – case om erkendelse af hjertestop i opkald til 1-1-2 København
Ph.D stipendiat/ spesialkonsulent Stig Nikolaj Fasmer Blomberg, Forskningsenheden, Region Hovedstadens Akutberedskab

Informasjonsoverføring mellom leddene i akuttkjeden
Avdelingsoverlege PhD Anne-Cathrine Braarud, Oslo universitetssykehus HF

Standardisering av informasjonsoverføring, øker det pasientsikkerheten?
Ambulansearbeider/sykepleier/masterstudent Kristian Furuskjeg, Helse Bergen HF / Universitetet i Stavanger 

Å etterlate pasienter hjemme
Fagrådgiver Karin Bakkelund, St. Olavs hospital HF

13.00 – 14.30 Lunsj
14.30 – 16.00 Sesjon A5: Sammen redder vi liv – veien videre
Sammen redder vi liv – veien videre. Måle effekt av hvordan vi gjør det?
Professor/seniorrådgiver Geir Sverre Braut, Universitetet i Stavanger / Stavanger universitetssykehus HF

Veien videre
Professor Erika Frischknecht Christensen, Aalborg Universitet / Aalborg Universitetshospital

Dette har du gått glipp av – sammendrag av konferansen
Professor/anestesilege Jo Kramer-Johansen, NAKOS / Oslo universitetssykehus HF

16.00 – 16.15 Avslutning

Se også:

  Sosialt program