Skandinavisk Akuttmedisin 2018

Abstractkonkurranse

Skandinavisk Akuttmedisin 2018 vil som tidligere år inneholde en sesjon med abstract og inviterer akuttmedisinsk personell fra Danmark, Sverige og Norge til å sende inn sine bidrag.

Alle aksepterte abstract vil bli presentert på nettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og i det trykte programmet. Akseptert abstract kvalifiserer for ”early bird”-registrering til konferansen.

Sesjon
Innsenderne av de beste abstractene vil få tilbud om å presentere muntlig i en egen sesjon.

Format:

 • Ti minutter muntlig presentasjon
 • Fem minutter til spørsmål og kommentarer

Beste abstract vil bli belønnet med 5000 kroner. Vinneren blir offentliggjort under konferansens festmiddag tirsdag 20. mars.

Postere
Alle godkjente abstract kan presenteres som poster under konferansen.

Format:

 • Stående
 • Bredde maksimalt 90 cm
 • Høyde maksimalt 200 cm

Oppsett av abstract
Det er mulig å sende inn abstract som presenterer en interessant kasuistikk med diskusjon, og abstract som presenterer kvalitetsstudier og vitenskapelige studier. Maksimal lengde på abstractets tittel er 200 tegn og 2200 tegn for abstractteksten inklusive eventuelle referanser. Vi har dessverre ikke mulighet til å inkludere figurer eller formaterte tabeller i abstractene. Organiseringen av abstractet bør følge de vanlige reglene for publikasjoner med inndeling i:

 • Bakgrunn
 • Metoder
 • Resultater
 • Konklusjon

For kasuistikker vil inndelingen være:

 • Bakgrunn
 • Kasuistikk
 • Diskusjon
 • Konklusjon

Oppgi i metode- eller kasuistikkdelen hvordan formalia er håndtert rundt personvern og godkjenninger. Vi aksepterer også abstract som tidligere er publisert dersom dette opplyses.

 Registrer ditt abstract elektronisk her

Tilbakemelding om aksept av abstract senest 14 dager etter siste frist.

Siste frist for registrering er 15. februar!