Skandinavisk Akuttmedisin 2018

Skandinavisk Akuttmedisin 2018 blir arrangert 20. – 21. mars på Scandic Oslo Airport.

Hovedtema for konferansen er «Sammen redder vi liv» og er et samarbeid med Helsedirektoratet og prosjektet med samme navn. Vi vil derfor blant annet ha fokus på hjerneslag, hjertestans og livreddende førstehjelp.


Workshops

I tillegg til de faglige programmet arrangere følgende av våre utstillere work-shops under konferansen:

Medidyne AS: Oppdatering på intraossøs utstyr. Møterom Avro tirsdag 20.3 kl. 1430-1600 – max 20 deltakere.

Wireless Communication AS: Møterom DeHavilland tirsdag 20.3 kl. 1430-1600 – max 20 deltakere.

Promethus Medical Nordic: TraumaFX silikonmodell for trening av blødningskontroll eller andre praktiske ferdigheter. Møterom Cessna 2 onsdag 21.3 kl. 0900 – max 20 deltakere.

Påmelding på firmaenes stand under konferansen.


Prehospital forskning

De aller siste detaljene begynner å falle på plass. Årets abstractsesjon går dessverre ut. I stedet blir det en spennende debatt om prehospital forskning med et engasjert panel. Bli med i diskusjonen! Hva slags forskning trenger vi i prehospital akuttmedisin?

I sesjonen «Ring 113» får vi høre en oppsummering av hva slags forskning det er gjort på AMK til nå. Hvilke funn er gjort? Hva kan vi lære av resultatene? Foredraget fra dugnaden «Sammen redder vi liv» har fokus på «Innringer og 113». Sesjonen runder av med innlegget «Nytt Medicinskt Beslutstöd för larmtjänst – optimering via maskininlärning» fra MD Hans Blomberg ved Akademiska Sjukhuset i Uppsala. For å se hele programmet – klikk her

Utstillere

Vi har som vanlig en stor utstilling med det nyeste innen akuttmedisinsk utstyr. I år har vi også med oss en del nye firmaer fra inn- og utland som presenterer sine nyheter. For oversikt over utstillere – klikk her

Vi har fortsatt ledige plasser på konferansen! Du melder deg på her

Velkommen til Scandic Hotel Oslo Airport 20. og 21. mars!


Hva er best for pasienten?

I en av sesjonene under Skandinavisk Akuttmedisin 2018 rettes fokus på kvalitetssikring av pasienten. Hvordan får vi overlevert informasjonen best mulig mellom leddene i den akuttmedisinske kjeden? Øker standardiseringen av informasjonsoverføring sikkerheten til pasienten?

Ikke alle har behov for akutt innleggelse. Hvordan avgjør vi om pasienten kan etterlates hjemme? Er gjeldene praksis en trussel for pasientsikkerheten? Hvordan gikk det egentlig med de som ble etterlatt? Disse spennende temaene og elleve andre innholdsrike sesjoner får du på årets konferanse i mars! Hele programmet ser du her

Husk innleveringsfristen!

Husk innleveringsfristen til abstractkonkurransen 15. februar. Det er mulig å sende inn abstract som presenterer en interessant kasuistikk med diskusjon, og abstract som presenterer kvalitetsstudier og vitenskapelige studier.
Spørsmål om konkurransen kan sendes til postmottak@nakos.no


Ny teknologi og abstractkonkurranse

Hvordan utnytter vi ny teknologi i den akuttmedisinske kjeden? Dette er en av mange sesjoner på årets Skandinavisk Akuttmedisin. Docent og spesialistlege i akuttmedisin, Therese Djärv, kommer og forteller om det svenske SMS-livreddersystemet. Hvordan startet det? Hvordan har det blitt forbedret underveis og hva synes egentlig livredderne om systemet?

I samme sesjon får vi høre om ambulansetjenesten i Midt-Norges erfaringer med ny teknologi. I tillegg kommer spesialkonsulent/PhD-stipendiat, Stig Nikolaj Fasmer Blomberg, fra Region Hovedstadens Akutberedskap med foredraget «Talegjenkjenning fra AMK-København».

Abstractkonkurranse
Send inn ditt bidrag til Skandinavisk Akuttmedisin sin abstractkonkurranse! Det er mulig å sende inn abstract som presenterer en interessant kasuistikk med diskusjon, og abstract som presenterer kvalitetsstudier og vitenskapelige studier. Fristen for innsendelse er satt til 15. februar. Du finner mer informasjon om konkurransen her.


Programmet til Skandinavisk Akuttmedisin 2018 har kun finpussen igjen!

En av de faste og mest populære sesjonene under konferansen er traumesesjonen. Blant fire spennende foredrag vil vi få høre om barnedødsfall etter traumer i rurale områder, med Finnmark som eksempel. Er det fortsatt overdødelighet? Vi vil også få høre om erfaringer fra landets største traumesenter. Traumekirurg Tina Gaarder vil fortelle om førstehjelp ved penetrerende skader.

I tillegg til traumesesjonen kan vi by på sesjoner som Hjerneslag; hvert prehospitale minutt spart kan gi dager med liv, Beredskapsplanlegging og morgensesjonen onsdag der prefekt Katarina Bohm vil fortelle om forskning innen nødmeldetjenesten med foredraget Är utalarmering av ambulans träffsäkert och hur vet vi det? Se hele programmet her.


 Nye forelesere kommer nå på plass hver uke…

… og vi gleder oss over at programmet begynner å ta form.

På båten inn til Alta fra Sibelcos gruveanlegg på Stjerneøya stanser hjertet til Harald Martinsen. Hadde det ikke vært for mannskapet på Nefelin V hadde han kanskje ikke overlevd. Under en av sesjonene på Skandinavisk Akuttmedisin får vi høre fra Martinsen, maskinisten ved Nefelin V og ambulansetjenesten om hva som skjer på veien til Universitetssykehuset i Tromsø.

Vi gleder oss over samarbeidet med Helsedirektoratet og dugnaden Sammen redder vi liv. Hovedtemaene i dugnaden, AMK, hjertestans, hjerneslag og publikums rolle når en akutt situasjon oppstår utenfor sykehus, vil stå på neste års program.

Meld dere på i dag for å få med dere interessante og engasjerende sesjoner og oppdateringer på det siste innen akuttmedisin!


Påmeldingen er i gang!

Vi samarbeider denne gang med Helsedirektoratet og dugnaden Sammen redder vi liv. Sistnevnte er en nystartet dugnad mellom de frivillige organisasjonene og helsevesenet for å bedre overlevelsen ved akutte, livstruende tilstander. Hovedsatsningen er på tilstandene hjertestans og hjerneslag, og tiltakene skal innrettes på de første leddene i akuttkjeden – publikum og medisinsk nødtelefon.

Dugnaden ble startet av helseministeren februar 2017 og det er på tide å oppsummere hva som har skjedd så langt og hva som planlegges. På Skandinavisk Akuttmedisin 2018 får du som er helsepersonell, høre om alle delene av satsningen og hvordan dette vil påvirke pasientbehandlingen og publikums forventninger. Du som tilhører en av de frivillige organisasjonene, får vite mer om det vitenskapelige grunnlaget for dugnaden og får oppdatering om alle delprosjektene. Benytt sjansen til å treffe og påvirke beslutningstakere og de som gjennomfører dugnaden!

Det vil også denne gang arrangeres en abstractkonkurranse under konferansen. Vi inviterer akuttmedisinsk personell fra Danmark, Sverige og Norge til å sende inn sine bidrag.

I tillegg til sesjonene har vi som vanlig ha en stor utstilling av det nyeste innen akuttmedisin og redningsberedskap. Vi fortsetter også tradisjonen med et hyggelig sosialt program.

Konferansen arrangeres denne gang på Scandic Oslo Airport, sentralt på Gardermoen, i nye og romslige lokaler.

Klikk her for påmelding