Skandinavisk Akuttmedisin 2018

Foreløpig faglig program

Tirsdag 20. mars

09.00 – 09.15 Åpning
09.15 – 11.00 Plenumssesjon 1: Sammen redder vi liv
Hør om nye og effektive pedagogiske virkemidler
11.00 – 11.30 Pause m/utstillerbesøk
11.30 – 13.00 Plenumssesjon 2: Det handler om samarbeid
Noe å lære av fra den akuttmedisinske kjeden
13.00 – 14.30 Lunsj
14.30 – 16.00 Sesjon A1: Ring 113 Sesjon B1: Traume
Medisinsk nødtelefon er nøkkelen til rask og riktig hjelp. Hva må publikum lære seg og hva må vi bli bedre på? De siste oppdateringer om skader og skadebehandling
16.00 – 16.30 Pause m/utstillerbesøk
16.30 – 18.00 Sesjon A2: Fra trombolyse til trombektomi – hva er nytt og hva må endres? Sesjon B2: Abstract

Onsdag 21. mars

08.30 – 09.15 Morgensesjon: De viktigste akuttmedisinske nyhetene i 2017
09.15 – 09.30 Pause m/utstillerbesøk
09.30 – 11.00 Sesjon A3: Hjertestans – livslang læring om en dødelig tilstand Sesjon B3:
11.00 – 11.30 Pause m/utstillerbesøk
11.30 – 13.00 Sesjon A4: Hvordan utnytter vi ny teknologi i den akuttmedisinske kjeden? Sesjon B4: En pasienthistorie å lære av
Overlevering av pasienten. Finnes det bedre metoder enn hviskeleken for å sikre at informasjonen følger pasienten? Kan Helsetilsynet hjelpe oss til å lære av feil?
13.00 – 14.30 Lunsj
14.30 – 16.00 Sesjon A5:
16.00 – 16.15 Avslutning


Se også:

  Sosialt program