Skandinavisk Akuttmedisin 2018

Foreløpig faglig program

Tirsdag 20. mars

09.00 – 09.15 Åpning
Helsedirektør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
09.15 – 11.00 Plenumssesjon 1: Sammen redder vi liv
Hør om nye og effektive pedagogiske virkemidler
Avdelingsleder Steinar Olsen, Helsedirektoratet

Derfor deltar vi i dugnaden Sammen redder vi liv Leder samfunn og gave Ingrid Tollånes, Gjensidigestiftelsen

President Robert Mood, Norges Røde kors

Samspill mellom de profesjonelle akuttmedisinske helsetjenestene og de frivillige organisasjonene: Viktige ressurser eller brysomme bedrevitere? Overlege / kst. leder Guttorm Brattebø, Haukeland universitetssykehus / Kokom

11.00 – 11.30 Pause m/utstillerbesøk
11.30 – 13.00 Plenumssesjon 2: Det handler om samarbeid – casepresentasjon
Erfaringer fra hjertestans på arbeidsbåten til Stjernøya Avdelingsoverlege Lars-Jøran Andersson, Ambulanseavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Gruvesjef Harald Martinsen, Sibelco Nordic, avd. Stjernøy og Styrmann/maskinist Hans-Ronald Wisløff Olsen, hurtigbåten Nefelin V

Hvordan trener vi hele kjeden? Professor II/Anestesilege, ph.d. Jo Kramer-Johansen, NAKOS / Oslo universitetssykehus HF

13.00 – 14.30 Lunsj
14.30 – 16.00 Sesjon A1: Hjertestans – livslang læring om en dødelig tilstand Sesjon B1: Traume
Kan registerdata redde liv? Professor dr. Med / overlege Eirik Skogvoll, NTNU / St.Olavs Hospital HF

Fokus på hjertestartere Prosjektleder Siw Lilly Osmundsen, NAKOS

Nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen – fra ord til handling Prosjektleder Marit Røed Halvorsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Frivillige organisasjoner som akutthjelpere Prosjektleder Erlend Aarsæther, Norsk Folkehjelp

Barnedødsfall etter traumer i rurale områder – Finnmark som eksempel. Fortsatt overdødelighet? Medisinstudent 5. år June Alette Holter, Finnmarkssykehuset

Allmennpraktikeren på skadested: betyr det noe? Kunnskapsoppsummering Rådgiver/bibliotekar Gyri Hval Straumann, Kunnskapssenteret

Allmennpraktikeren på akuttoppdrag: Hva sier aktørene? Allmennpraktiker/ph.d-stipendiat Magnus Hjortdahl, UIT Norges Arktiske Universitet

Førstehjelp ved penetrerende skader – erfaringer fra landets største traumesenter Traumekirurg Tina Gaarder, Oslo universitetssykehus HF

16.00 – 16.30 Pause m/utstillerbesøk
16.30 – 18.00 Sesjon A2: Ring 113 Sesjon B2: Abstract

Kunnskapsoppsummering Førsteamanuensis/seniorforsker Camilla Hardeland, Høgskolen i Østfold / NAKOS

Innringer og 113 – Sammen redder vi liv Overlege ph.d / seniorforsker Conrad Bjørshol, Helse Stavanger HF / RAKOS

Nytt Medicinskt Beslutstöd för larmtjänst – optimering via maskininlärning (AI) MD/PhD Hans Blomberg, Akademiska Sjukhuset / Uppsala universitet

Onsdag 21. mars

08.30 – 09.15 Morgensesjon: Forskning innen nødmeldetjeneste
  Är utalarmering av ambulans träffsäkert och hur vet vi det? Prefekt/Universitetslektor Katarina Bohm, Karolinska institutet, institutionen för klinisk forskning ock utbildning, Södersjukhuset
09.15 – 09.30 Pause m/utstillerbesøk
09.30 – 11.00 Sesjon A3: Fra trombolyse til trombektomi – hva er nytt og hva må endres? Sesjon B3: Beredskapsplanlegging

Akutt revaskularisering begrenser hjerneskaden Overlege Christian Georg Lund, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF

Ståsted Bodø, hvordan best organisere den prehospitale slagkjeden? Lege / Ph.D-stipendiat Ida Bakke, Nordlandssykehuset

Slagambulansen, en prehospital hjernediagnostisk plattform Maren Ranhoff Hov, Oslo universitetssykehus HF / SNLA

Analysebasert beredskapsplanlegging Logistikkansvarlig Jon-Ola Wattø, Ambulansetjenesten i Midt-Norge, St.Olavs Hospital HF

Nye prinsipper med samfunnssikkerhet og beredskap Beredskapssjef Erlend Vandvik, St.Olavs Hospital HF

Helseberedskap for store arrangementer Beredskapssjef Bjørn Bjelland, Oslo universitetssykehus HF

11.00 – 11.30 Pause m/utstillerbesøk
11.30 – 13.00 Sesjon A4: Hvordan utnytter vi ny teknologi i den akuttmedisinske kjeden? Sesjon B4: Hva er farlig for pasienten?
Erfarenheter från svenska SMS-livräddarsystemet -hur tar projektet utvecklas över tid och vad tycker livräddarna om systemet? Docent / Specialistläkare Akutsjukvård Therese Djärv, Karolinska Institutet

Utnytting av ny teknologi i den akuttmedisinske kjede. Hvor er vi – hvor skal vi? Medisinsk fagsjef Per Christian Juvkam, Ambulansetjenesten i Midt-Norge

Kan vi sammen med kunstig intelligens redde liv – case om erkendelse af hjertestop i opkald til 1-1-2 København Ph.D-stipendiat/spesialkonsulent Stig Nikolaj Fasmer Blomberg, Forskningsenheden, Region Hovedstadens Akutberedskab

Informasjonsoverføring mellom leddene i akuttkjeden Avdelingsoverlege PhD Anne-Cathrine Braarud, Oslo universitetssykehus HF

Standardisering av informasjonsoverføring, øker det pasientsikkerheten? Ambulansearbeider/sykepleier/masterstudent Kristian Furuskjeg, Helse Bergen / Universitetet i Stavanger

Å etterlate pasienter hjemme Fagrådgiver Karin Bakkelund, St.Olavs Hospital

13.00 – 14.30 Lunsj
14.30 – 16.00 Sesjon A5: Sammen redder vi liv – veien videre
Sammen redder vi liv – veien videre. Måle effekt av hvordan vi gjør det? Professor/seniorrådgiver Geir Sverre Braut, Universitetet i Stavanger / Stavanger universitetssykehus HF

Veien videre Professor Erika Frischknecht Christensen, Aalborg Universitet / Aalborg Universitetshospital

Dette har du gått glipp av – sammendrag av konferansen Professor/anestesilege Jo Kramer-Johansen, NAKOS / Oslo universitetssykehus HF

16.00 – 16.15 Avslutning

Se også:

  Sosialt program