Skandinavisk Akuttmedisin 2018

Foreløpig faglig program

Tirsdag 20. mars

09.00 – 09.15 Åpning
09.15 – 11.00 Plenumssesjon 1: Sammen redder vi liv
Hør om nye og effektive pedagogiske virkemidler
Leder samfunn og gave Ingrid Tollånes, Gjensidigestiftelsen
11.00 – 11.30 Pause m/utstillerbesøk
11.30 – 13.00 Plenumssesjon 2: Det handler om samarbeid – casepresentasjon
Avdelingsoverlege Lars-Jøran Andersson, Ambulanseavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Harald Martinsen

Maskinist Hans Ronald Wisløff, Nefelin V

13.00 – 14.30 Lunsj
14.30 – 16.00 Sesjon A1: Hjertestans – livslang læring om en dødelig tilstand Sesjon B1: Traume
Kan registerdata redde liv? Professor dr. Med / overlege Eirik Skogvoll, NTNU / St.Olavs Hospital HF

Fokus på hjertestartere Prosjektleder Siw Lilly Osmundsen, NAKOS

Nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen – fra ord til handling Prosjektleder Marit Røed Halvorsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)Frivillige organisasjoner som akutthjelpere Prosjektleder Erlend Aarsæther, Norsk Folkehjelp

Barnedødsfall etter traumer i rurale områder – Finnmark som eksempel. Fortsatt overdødelighet? Medisinstudent 5. år June Alette Holter, Hammerfest

Allmennpraktikeren på skadested: betyr det noe? Kunnskapsoppsummering Rådgiver/bibliotekar Gyri Hval Straumann, Kunnskapssenteret

Allmennpraktikeren på akuttoppdrag: Hva sier aktørene?
Allmennpraktiker/ph.d-stipendiat Magnus Hjortdahl

Førstehjelp ved penetrerende skader – erfaringer fra landets største traumesenter Traumekirurg Tina Gaarder, Oslo universitetssykehus HF

16.00 – 16.30 Pause m/utstillerbesøk
16.30 – 18.00 Sesjon A2: Ring 113 Sesjon B2: Abstract
Kunnskapsoppsummering Førsteamanuensis/seniorforsker Camilla Hardeland, Høgskolen i Østfold / NAKOS

Onsdag 21. mars

08.30 – 09.15 Morgensesjon: Forskning innen nødmeldetjeneste
Prefekt Katarina Bohm, Karolinska Institutet
09.15 – 09.30 Pause m/utstillerbesøk
09.30 – 11.00 Sesjon A3: Fra trombolyse til trombektomi – hva er nytt og hva må endres? Sesjon B3: Beredskapsplanlegging
Akutt revaskularisering begrenser hjerneskaden Overlege Christian Georg Lund, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF

Analysebasert beredskapsplanlegging Logistikkansvarlig Jon-Ola Vattø, Ambulansetjenesten i Midt-Norge, St.Olavs Hospital HF

Nye prinsipper med samfunnssikkerhet og beredskap Beredskapssjef Erlend Vandvik, St.Olavs Hospital HF

11.00 – 11.30 Pause m/utstillerbesøk
11.30 – 13.00 Sesjon A4: Hvordan utnytter vi ny teknologi i den akuttmedisinske kjeden? Sesjon B4: Hva er farlig for pasienten?

Avdelingsoverlege Anne-Cathrine Braarud, Oslo universitetssykehus HF

Å etterlate pasienter hjemme Karin Bakkelund, St.Olavs Hospital

13.00 – 14.30 Lunsj
14.30 – 16.00 Sesjon A5: Sammen redder vi liv – veien videre

Professor/Seniorrådgiver Geir Sverre Braut, Universitetet i Stavanger / Stavanger universitetssykehus

Dette har du gått glipp av – sammendrag av konferansen Professor/anestesilege Jo Kramer-Johanse, NAKOS / Oslo universitetssykehus HF

16.00 – 16.15 Avslutning

Se også:

  Sosialt program