Skandinavisk Akuttmedisin 2018

Arrangør

Konferansen arrangeres av:

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Besøksadresse:
Ullevål sykehus, Bygning 31,
Kirkeveien 166, Oslo

Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF – Ullevål,
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Kontortlf.: +47 23026210

E-post: sekretariat@akuttmedisin2018.org

Teknisk arrangør er:
Akuttjournalen ARENA AS

Besøksadresse:
Folkvordveien 11, 4318 Sandnes

Postadresse:
Postboks 622, 4302 Sandnes

 sekretariat@akuttmedisin2018.org


  (+ 47) 932 41 621

Programansvarlig: Jan Erik Nilsen
Email: jen@nakos.no

Konferanseansvarlig/Utstillere: Kjell Olav Hauge
Email: sekretariat@akuttmedisin2018.org

Ansvarlig for foredragsholdere: Nora Seland
Email: nora@nakos.no