Skandinavisk Akuttmedisin 2018

Påmeldingen er i gang!

Vi samarbeider denne gang med Helsedirektoratet og dugnaden Sammen redder vi liv. Sistnevnte er en nystartet dugnad mellom de frivillige organisasjonene og helsevesenet for å bedre overlevelsen ved akutte, livstruende tilstander. Hovedsatsningen er på tilstandene hjertestans og hjerneslag, og tiltakene skal innrettes på de første leddene i akuttkjeden – publikum og medisinsk nødtelefon.

Dugnaden ble startet av helseministeren februar 2017 og det er på tide å oppsummere hva som har skjedd så langt og hva som planlegges. På Skandinavisk Akuttmedisin 2018 får du som er helsepersonell, høre om alle delene av satsningen og hvordan dette vil påvirke pasientbehandlingen og publikums forventninger. Du som tilhører en av de frivillige organisasjonene, får vite mer om det vitenskapelige grunnlaget for dugnaden og får oppdatering om alle delprosjektene. Benytt sjansen til å treffe og påvirke beslutningstakere og de som gjennomfører dugnaden!

Det vil også denne gang arrangeres en abstractkonkurranse under konferansen. Vi inviterer akuttmedisinsk personell fra Danmark, Sverige og Norge til å sende inn sine bidrag.

I tillegg til sesjonene har vi som vanlig ha en stor utstilling av det nyeste innen akuttmedisin og redningsberedskap. Vi fortsetter også tradisjonen med et hyggelig sosialt program.

Konferansen arrangeres denne gang på Scandic Oslo Airport, sentralt på Gardermoen, i nye og romslige lokaler.

Klikk her for påmelding


Skandinavisk Akuttmedisin 2018 blir arrangert 20. – 21. mars på Scandic Oslo Airport.

Hovedtema for konferansen er «Sammen redder vi liv» og er et samarbeid med Helsedirektoratet og prosjektet med samme navn. Vi vil derfor blant annet ha fokus på hjerneslag, hjertestans og livreddende førstehjelp.